Forum


Powrót Obowiązek przesyłania ogłoszenia o unieważnieniu postępowania do Biuletynu PZP lub Dz.U.E

M.

Marta .....

3

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Czy należy opublikować ogłoszenie o tym fakcie odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku UE ?
Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Czy należy opublikować ogłoszenie o tym fakcie odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku UE ?
1
2017-11-22 07:29 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Można opublikować bo jest tam taka pozycja, ale nie ma ustawowego obowiązku.
Można opublikować bo jest tam taka pozycja, ale nie ma ustawowego obowiązku.
1
2017-11-22 07:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy