Forum


Powrót Przetarg nieograniczony na dostawę gazu?

J.

Joanna .....

26

Dawno, dawno temu (jak jeszcze nie pracowałam w zamówieniach) została zawarta umowa kompleksowa na dostawę paliwa gazowego z monopolistą (wtedy) tj. PGNiG w roku 2009 na czas nieokreślony i nieokreśloną wartość. I ta umowa funkcjonuje do dnia dzisiejszego! Oczywiście po drodze było 7 aneksów. Ostatni (przedłużający termin obowiązywania z obecną stawką taryfową) kończy się z końcem roku. Co dalej? Czy to było prowadzone prawidłowo? Nawet nie wiem , czy i kiedy (kiedykolwiek?) wyło to wpisywane do rocznego sprawozdania. Co robić? Czy powinnam teraz przeprowadzić przetarg nieograniczony i odciąć się jakoś od tamtego?
Dawno, dawno temu (jak jeszcze nie pracowałam w zamówieniach) została zawarta umowa kompleksowa na dostawę paliwa gazowego z monopolistą (wtedy) tj. PGNiG w roku 2009 na czas nieokreślony i nieokreśloną wartość. I ta umowa funkcjonuje do dnia dzisiejszego! Oczywiście po drodze było 7 aneksów. Ostatni (przedłużający termin obowiązywania z obecną stawką taryfową) kończy się z końcem roku. Co dalej? Czy to było prowadzone prawidłowo? Nawet nie wiem , czy i kiedy (kiedykolwiek?) wyło to wpisywane do rocznego sprawozdania. Co robić? Czy powinnam teraz przeprowadzić przetarg nieograniczony i odciąć się jakoś od tamtego?
1
2017-11-22 08:34 0

M.

Marta .....

3

Nie rozumiem jeżeli umowa była zawarta na czas nieokreślony, to jak się kończy termin jej trwania?
Udzielić zamówienia można poprzez ogłoszenie przetargu na usługę kompleksową lub na dystrybucję gazu z wolnej ręki na dystrybucję gazu na czas nieoznaczony i przetarg na dostawę gazu tak jak to się ma przy zakupie energii elektrycznej. Mówimy o przypadku wartości zamówienia przekraczającej 30 tys euro.
Choć art 143. ust. 1 pkt. 3 Pzp. mówi że dostawy gazu z sieci gazowej mogą być zawarte na czas nieoznaczony.
Nie rozumiem jeżeli umowa była zawarta na czas nieokreślony, to jak się kończy termin jej trwania? Udzielić zamówienia można poprzez ogłoszenie przetargu na usługę kompleksową lub na dystrybucję gazu z wolnej ręki na dystrybucję gazu na czas nieoznaczony i przetarg na dostawę gazu tak jak to się ma przy zakupie energii elektrycznej. Mówimy o przypadku wartości zamówienia przekraczającej 30 tys euro. Choć art 143. ust. 1 pkt. 3 Pzp. mówi że dostawy gazu z sieci gazowej mogą być zawarte na czas nieoznaczony.
1
2017-11-22 08:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy