Forum


Powrót Procedura odwrócona art. 24 aa

D.

Dagmara .....

1

przeprowadziłam ocenę ofert, wykonawca (konsorcjum) złożył wraz z ofertą pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum dwóch wykonawców złożyło podpisy (oryginał) natomiast podpis trzeciego (partner) jest w formie kopii, dokument wygląda tak jakby kopię pełnomocnictwa jeden z partnerów przesłał pozostałym, dokument został wydrukowany i podpisany przez pozostałych dwóch wykonawców; ofertę podpisał pełnomocnik, któremu na podstawie tego pełnomocnictwa dla lidera udzielił pełnomocnictwa właśnie lider, czy powinnam zanim dokonam oceny najkorzystniejszej oferty wezwać do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa?
przeprowadziłam ocenę ofert, wykonawca (konsorcjum) złożył wraz z ofertą pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum dwóch wykonawców złożyło podpisy (oryginał) natomiast podpis trzeciego (partner) jest w formie kopii, dokument wygląda tak jakby kopię pełnomocnictwa jeden z partnerów przesłał pozostałym, dokument został wydrukowany i podpisany przez pozostałych dwóch wykonawców; ofertę podpisał pełnomocnik, któremu na podstawie tego pełnomocnictwa dla lidera udzielił pełnomocnictwa właśnie lider, czy powinnam zanim dokonam oceny najkorzystniejszej oferty wezwać do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa?
1
2017-11-22 10:10 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 170

Jeżeli dokument jest kopią to tak.
Jeżeli dokument jest kopią to tak.
1
2017-11-22 14:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy