Forum


Powrót Wątpliwości przy sprawdzaniu ofert

J.

Joanna .....

32

1) Czy referencje bez określonej daty i kwoty są podstawą do zaliczenia zamówienia, jeśli będę czytała je łącznie z deklaracją wykonawcy (oświadczeniem w formie tabeli stanowiącej załącznik do siwz, w którym podaje się podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana oraz wartość i termin realizacji)? 2) Czy koncesja na ochronę ma jakiś termin określony ważności?
1) Czy referencje bez określonej daty i kwoty są podstawą do zaliczenia zamówienia, jeśli będę czytała je łącznie z deklaracją wykonawcy (oświadczeniem w formie tabeli stanowiącej załącznik do siwz, w którym podaje się podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana oraz wartość i termin realizacji)? 2) Czy koncesja na ochronę ma jakiś termin określony ważności?
1
2017-11-24 07:30 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Po pierwsze to trzeba ustalić czy te referencje dotyczą tego samego zamówienia co w wykazie, jeśli tak to nie muszą zawierać wszystkich elementów co w wykazie, ale z jednego albo drugiego dokumentu musi wynikać spełnienie określonego warunku.
Po pierwsze to trzeba ustalić czy te referencje dotyczą tego samego zamówienia co w wykazie, jeśli tak to nie muszą zawierać wszystkich elementów co w wykazie, ale z jednego albo drugiego dokumentu musi wynikać spełnienie określonego warunku.
1
2017-11-24 07:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy