Forum


Powrót Reprezentacja spółki jawnej

G.

Grażyna .....

2

W przetargu nieograniczonym została złożona oferta w wysokości 600.000 zł brutto.
Ofertę złożył jeden ze wspólników spółki jawnej.
Z KRS zapisano, że do składania oświadczeń woli i podpisów w sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki konieczne jest współdziałanie wszystkich wspólników (w tym wypadku dwóch). Za czynności przekraczające zwykłe czynności spółki uważane są czynności, których jednorazowa wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Czy tym wypadku wzywać do złożenia pełnomocnictwa?
W przetargu nieograniczonym została złożona oferta w wysokości 600.000 zł brutto. Ofertę złożył jeden ze wspólników spółki jawnej. Z KRS zapisano, że do składania oświadczeń woli i podpisów w sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki konieczne jest współdziałanie wszystkich wspólników (w tym wypadku dwóch). Za czynności przekraczające zwykłe czynności spółki uważane są czynności, których jednorazowa wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Czy tym wypadku wzywać do złożenia pełnomocnictwa?
1
2016-08-05 09:12 0

A.

Anna .....

Fachowiec 132

Tak wezwać art. 26 ust. 3
Tak wezwać art. 26 ust. 3
0
2016-08-06 20:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy