Forum


Powrót brak pieczątki w ofercie - odrzucić?

A.

Anna .....

3

Co powinien zrobić zamawiający w sytuacji, gdy w ofercie w polu "pieczęć wykonawcy" widnieje sama pieczątka prokurenta firmy, natomiast w polu "podpis upoważnionego przedstawiciela" widnieje sam podpis bez pieczątki. Wykonawcą jest firma a nie prokurent, więc czy należy zwrócić się i czy można o uzupełnienie braków formalnych w ofercie czy odrzucić i co w wypadku gdy brakuje nam stosownego pełnomocnictwa? proszę o pomoc.
Co powinien zrobić zamawiający w sytuacji, gdy w ofercie w polu "pieczęć wykonawcy" widnieje sama pieczątka prokurenta firmy, natomiast w polu "podpis upoważnionego przedstawiciela" widnieje sam podpis bez pieczątki. Wykonawcą jest firma a nie prokurent, więc czy należy zwrócić się i czy można o uzupełnienie braków formalnych w ofercie czy odrzucić i co w wypadku gdy brakuje nam stosownego pełnomocnictwa? proszę o pomoc.
1
2017-11-24 10:06 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Najpierw sprawdzić w KRS kto mógł podpisywać ofertę. Jeżeli ofertę mógł podpisać sam prokurent (np. prokura samoistna) to żadnego pełnomocnictwa nie trzeba. Oferta musi być podpisana, ale za brak pieczęci lub pieczęć jest w innym miejscu to jest tylko błąd formalny i nic z tym nie można zrobić. Oferty nie można uzupełnić.
Najpierw sprawdzić w KRS kto mógł podpisywać ofertę. Jeżeli ofertę mógł podpisać sam prokurent (np. prokura samoistna) to żadnego pełnomocnictwa nie trzeba. Oferta musi być podpisana, ale za brak pieczęci lub pieczęć jest w innym miejscu to jest tylko błąd formalny i nic z tym nie można zrobić. Oferty nie można uzupełnić.
1
2017-11-24 10:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy