Forum


Powrót Informowanie Wykonawców przy zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia o zamówieniu?

J.

Joanna .....

10

Czy Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawców (dane z koperty oferty - mail, tel.), którzy złożyli oferty o zmianie siwz i zmianie ogłoszenia, czy wystarczy, że umieści je na swojej stronie internetowej?
Czy Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawców (dane z koperty oferty - mail, tel.), którzy złożyli oferty o zmianie siwz i zmianie ogłoszenia, czy wystarczy, że umieści je na swojej stronie internetowej?
1
2017-11-24 13:54 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Wystarczy że zamieści na stronie internetowej, chyba że ktoś z Wykonawców pobrał SIWZ w wersji papierowej od Zamawiającego.
Wystarczy że zamieści na stronie internetowej, chyba że ktoś z Wykonawców pobrał SIWZ w wersji papierowej od Zamawiającego.
1
2017-11-24 14:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy