Forum


Powrót Oferta niezgodna z SIWZ???

A.

Agata .....

0

Procedura odwrócona. W SIWZ zostało zapisane, iż wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony załącznik (zawiera on parametry techniczne sprzętu komputerowego oraz tabelkę z cenami jednostkowymi poszczególnych urządzeń). Niektóre parametry techniczne były oceniane w ramach kryteriów i akurat te wszyscy wykonawcy podali . Natomiast jeden z wykonawców złożył wymagany załącznik jednak nie wypełnił wszystkich parametrów technicznych danego urządzenia. Drugi wykonawca złożył tylko dokument zawierający parametry techniczne bez wskazywania cen jednostkowych za poszczególne urządzenia (została tylko wskazana cena za całość zamówienia w formularzu ofertowym ). Co zrobić z takimi ofertami czy uznać, że nie są zgodne z SIWZ i je odrzucić? Czy też nic z nimi nie robić ponieważ nie są to oferty ocenione najwyżej.
Procedura odwrócona. W SIWZ zostało zapisane, iż wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony załącznik (zawiera on parametry techniczne sprzętu komputerowego oraz tabelkę z cenami jednostkowymi poszczególnych urządzeń). Niektóre parametry techniczne były oceniane w ramach kryteriów i akurat te wszyscy wykonawcy podali . Natomiast jeden z wykonawców złożył wymagany załącznik jednak nie wypełnił wszystkich parametrów technicznych danego urządzenia. Drugi wykonawca złożył tylko dokument zawierający parametry techniczne bez wskazywania cen jednostkowych za poszczególne urządzenia (została tylko wskazana cena za całość zamówienia w formularzu ofertowym ). Co zrobić z takimi ofertami czy uznać, że nie są zgodne z SIWZ i je odrzucić? Czy też nic z nimi nie robić ponieważ nie są to oferty ocenione najwyżej.
1
2017-11-27 14:09 0

A.

Anna .....

34

Nie zajmuje się Pani tymi ofertami tylko ofertą najwyżej ocenionego
Nie zajmuje się Pani tymi ofertami tylko ofertą najwyżej ocenionego
1
2017-11-27 14:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy