Forum


Powrót Udostępnienie wartości zamówienia

R.

Robert .....

12

Oferent, przez otwarciem ofert, w terminie do tego przeznaczonym, złożył wniosek o udostępnienie wartości zamówienia, powołując się na ar.t 96 ust. 3 w związku z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W razie odmowy prosi o podstawę prawną odmowy udostępniania.

Czy można ( czy też nie ma przeszkód) aby podać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
Oferent, przez otwarciem ofert, w terminie do tego przeznaczonym, złożył wniosek o udostępnienie wartości zamówienia, powołując się na ar.t 96 ust. 3 w związku z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W razie odmowy prosi o podstawę prawną odmowy udostępniania. Czy można ( czy też nie ma przeszkód) aby podać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
1
2017-11-27 15:46 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 195

Po pierwsze nie ma obowiązku udostępniania protokołu natychmiast, tylko niezwłocznie. Po drugie informacji o wartości szacunkowej można nie wpisywać przed otwarciem (wskazane jest to wprost w treści protokołu) i tyle :)
Po pierwsze nie ma obowiązku udostępniania protokołu natychmiast, tylko niezwłocznie. Po drugie informacji o wartości szacunkowej można nie wpisywać przed otwarciem (wskazane jest to wprost w treści protokołu) i tyle :)
1
2017-11-27 15:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy