Forum


Powrót Błąd w pełnomocnictwie

Jagoda Świć

0

Dzień dobry,
Do oferty złożonej przez spółkę cywilną jest pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu przez Pana X. Nazwa postępowania jest prawidłowa, ale jest w tym samym zdaniu wpisany inny Zamawiający. Czy na tej podstawie mogę uznać, że pełnomocnictwo nie dotyczy mojego postępowania? Czy może wezwać do wyjaśnienia/uzupełnienia? Jak Państwo postąpiliby w takim przypadku?
Postępowanie wszczęte przed nowelizacją.
Pozdrawiam
Dzień dobry, Do oferty złożonej przez spółkę cywilną jest pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu przez Pana X. Nazwa postępowania jest prawidłowa, ale jest w tym samym zdaniu wpisany inny Zamawiający. Czy na tej podstawie mogę uznać, że pełnomocnictwo nie dotyczy mojego postępowania? Czy może wezwać do wyjaśnienia/uzupełnienia? Jak Państwo postąpiliby w takim przypadku? Postępowanie wszczęte przed nowelizacją. Pozdrawiam
0
2016-08-05 11:38 0

A.

Alicja .....

47

Zazwyczaj w spółkach cywilnych wszyscy wspólnicy są upoważnieni do reprezentowania spółki, ale mogą upoważnić kogoś trzeciego do reprezentacji. Aby nie było wątpliwości - wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie 26 ust. 3 pzp.
Zazwyczaj w spółkach cywilnych wszyscy wspólnicy są upoważnieni do reprezentowania spółki, ale mogą upoważnić kogoś trzeciego do reprezentacji. Aby nie było wątpliwości - wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie 26 ust. 3 pzp.
1
2016-08-05 12:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy