Forum


Powrót POMÓŻCIE PROSZĘ__ kampania promocyjna na kwotę: 28.220,00 euro - który tryb znajduje tutaj zastosowanie ?

J.

Justyna .....

6

Wypowiedzcie się proszę w poniższym temacie - jak byście ogłosili takie zamówienie/postępowanie:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku” współfinansowanego w 85 proc. przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

W ramach kampanii promocyjnej planujemy przygotowanie koncepcji i opracowanie propozycji linii graficznych dla trzech szlaków turystycznych, zaprojektowanie i wydruk ulotek, opracowanie spotu reklamowego i jego emisję, wykonanie zdjęć, zaprojektowanie graficzne i wykonanie gadżetów reklamowych, emisja artykułów prasowych, opracowanie strony internetowej, przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych:.

Przybliżone kody klasyfikujące działania:

79341400-0 USŁUGI PROWADZENIA KAMPANII REKLAMOWEJ
22000000-1 DRUKOWANE KSIĄŻKI, BROSZURY I ULOTKI
92111000-2 USŁUGI PRODUKCJI FILMÓW KINOWYCH I VIDEO
92111210-7 PRODUKCJA FILMÓW REKLAMOWYCH
22462000-6 MATERIAŁY REKLAMOWE
79961100-9 USŁUGI FOTOGRAFII REKLAMOWEJ

Działania te stanowią łączną kwotę 117.800,00 zł. Biorąc pod uwagę kurs euro 4,1749, po przeliczeniu otrzymujemy kwotę: 28.216,24 euro.
Proszę wobec tego o wskazanie drogi, który tryb znajduje tutaj zastosowanie - według was ??? ;)
Wypowiedzcie się proszę w poniższym temacie - jak byście ogłosili takie zamówienie/postępowanie: Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku” współfinansowanego w 85 proc. przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. W ramach kampanii promocyjnej planujemy przygotowanie koncepcji i opracowanie propozycji linii graficznych dla trzech szlaków turystycznych, zaprojektowanie i wydruk ulotek, opracowanie spotu reklamowego i jego emisję, wykonanie zdjęć, zaprojektowanie graficzne i wykonanie gadżetów reklamowych, emisja artykułów prasowych, opracowanie strony internetowej, przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych:. Przybliżone kody klasyfikujące działania: 79341400-0 USŁUGI PROWADZENIA KAMPANII REKLAMOWEJ 22000000-1 DRUKOWANE KSIĄŻKI, BROSZURY I ULOTKI 92111000-2 USŁUGI PRODUKCJI FILMÓW KINOWYCH I VIDEO 92111210-7 PRODUKCJA FILMÓW REKLAMOWYCH 22462000-6 MATERIAŁY REKLAMOWE 79961100-9 USŁUGI FOTOGRAFII REKLAMOWEJ Działania te stanowią łączną kwotę 117.800,00 zł. Biorąc pod uwagę kurs euro 4,1749, po przeliczeniu otrzymujemy kwotę: 28.216,24 euro. Proszę wobec tego o wskazanie drogi, który tryb znajduje tutaj zastosowanie - według was ??? ;)
1
2017-11-28 14:37 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Baza konkurencyjności zgodnie z wytycznymi. Natomiast można też przeprowadzić postępowanie zgodnie z ustawą PZP (ale nie jest to konieczne) i wtedy zasada konkurencyjności też jest zachowana.
Baza konkurencyjności zgodnie z wytycznymi. Natomiast można też przeprowadzić postępowanie zgodnie z ustawą PZP (ale nie jest to konieczne) i wtedy zasada konkurencyjności też jest zachowana.
1
2017-11-28 14:43 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy