Forum


Powrót ZAWARCIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE ZGODNIE Z PZP __ później porozumienie do umowy__następnie Aneks - czy tak może być?

J.

Justyna .....

6

Potrzebuję waszych opinii...
W dn 29.09 br została podpisana umowa o roboty budowlane. Za kilka dni przychodzi dyr. Wydziału, że została podpisana umowa która nie jest zgodna z SIWZ, która była załączona do ogłoszonego postępowania. Radca Prawny - po analizie sytuacji - stwierdził, że należy zrobić POROZUMIENIE (a Nie Aneks?!), w którym zawarł zapis :"wobec oczywistego faktu, że wolą Stron było zawarcie umowy na warunkach określonych w SIWZ, w szczególności zgodnej z projektem umowy zalączonej do SIWZ, Strony zgodnie postanawiają rozwiązać umowę nr 111/17 zawartą w dn 29.09.2017 oraz zawrzeć umowę o treści zgodnej z projektem załączonym do SIWZ z mocą obowiązującą od dn 29.09.2017".
Nasuwa się tutaj pytanie: CZY TAK MOŻNA??? Biorąc pod uwagę ustawę PZP?
Następnie Dyr. Wydziału przynosi do Komórki Zamówień Aneks z datą 1.10.2017 + protokół konieczności, który jest na dodatkowe roboty budowlane (które były przewidziane w SIWZ).
My teraz jako komórka Zamówień - zgodnie z ustawą - musimy zamieścić w bzp OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane.
Czy takie działanie jak opisałam powyżej jest dopuszczalne w zam.publ.???, bo nasz Radca Prawny dopuścił takie rozwiązanie.
Potrzebuję waszych opinii... W dn 29.09 br została podpisana umowa o roboty budowlane. Za kilka dni przychodzi dyr. Wydziału, że została podpisana umowa która nie jest zgodna z SIWZ, która była załączona do ogłoszonego postępowania. Radca Prawny - po analizie sytuacji - stwierdził, że należy zrobić POROZUMIENIE (a Nie Aneks?!), w którym zawarł zapis :"wobec oczywistego faktu, że wolą Stron było zawarcie umowy na warunkach określonych w SIWZ, w szczególności zgodnej z projektem umowy zalączonej do SIWZ, Strony zgodnie postanawiają rozwiązać umowę nr 111/17 zawartą w dn 29.09.2017 oraz zawrzeć umowę o treści zgodnej z projektem załączonym do SIWZ z mocą obowiązującą od dn 29.09.2017". Nasuwa się tutaj pytanie: CZY TAK MOŻNA??? Biorąc pod uwagę ustawę PZP? Następnie Dyr. Wydziału przynosi do Komórki Zamówień Aneks z datą 1.10.2017 + protokół konieczności, który jest na dodatkowe roboty budowlane (które były przewidziane w SIWZ). My teraz jako komórka Zamówień - zgodnie z ustawą - musimy zamieścić w bzp OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane. Czy takie działanie jak opisałam powyżej jest dopuszczalne w zam.publ.???, bo nasz Radca Prawny dopuścił takie rozwiązanie.
1
2017-11-28 16:05 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Odpowiedzi trzeba szukać w postanowieniach umowy oraz art. 144 PZP, który przewiduje warunki kiedy umowa może zostać zmieniona. Gorzej że z tego co czytam, chcecie rozwiązać umowę, a to niedopuszczalne. Chyba że coś jest na ten temat w waszej umowie.
Odpowiedzi trzeba szukać w postanowieniach umowy oraz art. 144 PZP, który przewiduje warunki kiedy umowa może zostać zmieniona. Gorzej że z tego co czytam, chcecie rozwiązać umowę, a to niedopuszczalne. Chyba że coś jest na ten temat w waszej umowie.
1
2017-11-29 07:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy