Forum


Powrót Dokumenty lub oświadczenie potwierdzające warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia - odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu z KRK

A.

Anna .....

2

1. Czy w postępowaniu przetargowym powyżej progu 135 000 Euro Zamawiający może wyrazić zgodę na odstąpienie od wymogu przedłożenia dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp? Czy Zamawiający może wyrazić zgodę, aby OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia stanowiło JEDYNY dokument, który Wykonawca będzie musiał złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia dla w/w artykułów?
2. Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu postawionego w SIWZ odnośnie fakultatywnych przesłanek wykluczenia dotyczącego art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp?
1. Czy w postępowaniu przetargowym powyżej progu 135 000 Euro Zamawiający może wyrazić zgodę na odstąpienie od wymogu przedłożenia dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp? Czy Zamawiający może wyrazić zgodę, aby OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia stanowiło JEDYNY dokument, który Wykonawca będzie musiał złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia dla w/w artykułów? 2. Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu postawionego w SIWZ odnośnie fakultatywnych przesłanek wykluczenia dotyczącego art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp?
1
2017-11-29 13:07 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 195

1. W postępowaniach poniżej progu unijnego (zależny od Zamawiającego) może odstąpić, powyżej - musi zażądać.
2. W mojej opinii, jeśli postawił wymóg musi sprawdzić.
1. W postępowaniach poniżej progu unijnego (zależny od Zamawiającego) może odstąpić, powyżej - musi zażądać. 2. W mojej opinii, jeśli postawił wymóg musi sprawdzić.
1
2017-11-29 13:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy