Forum


Powrót Oferty o takiej samej cenie

J.

Janina .....

1

Dwie oferty Wykonawców, w czterech częściach zamówienia identyczne ceny. Jedyne kryterium oceny ofert - cena. Czy najpierw zrobić ocenę ofert czy wezwać do złożenia ofert dodatkowych i następnie ocena?
Dwie oferty Wykonawców, w czterech częściach zamówienia identyczne ceny. Jedyne kryterium oceny ofert - cena. Czy najpierw zrobić ocenę ofert czy wezwać do złożenia ofert dodatkowych i następnie ocena?
1
2017-12-01 10:07 0

M.

Maria .....

59

najpierw ocena ofert, bo po co wzywać wykonawcę dodatkowo jeżeli jego oferta będzie odrzucona
najpierw ocena ofert, bo po co wzywać wykonawcę dodatkowo jeżeli jego oferta będzie odrzucona
1
2017-12-01 10:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy