Forum


Powrót wykluczenie 24 ust. 1 pkt. 12-23

MK

Marzena Krukowska

0

Czy w pełnej procedurze muszę wymagać aby wykonawca nie podlegał wykluczeniu na podstawie wszystkich pkt. 12-23 art. 24 ust 1? Skoro 24 ust 5 nie jest obowiązkowe. jak ma się do tego zapis w art. 25 ust. 1 że wymaga się oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
Czy w pełnej procedurze muszę wymagać aby wykonawca nie podlegał wykluczeniu na podstawie wszystkich pkt. 12-23 art. 24 ust 1? Skoro 24 ust 5 nie jest obowiązkowe. jak ma się do tego zapis w art. 25 ust. 1 że wymaga się oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
0
2016-08-08 06:27 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Wykluczenie na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 jest obowiązkowe w całości, natomiast wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 faklutatywne. Art. 25 ust. 1 mówi nam co możemy żądać od wykonawców (dokumenty i oświadczenia), ale nie ma tam wyrazu wymaga, tylko "może żądać". Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów jakie może żądać zamawiający doprecyzowuje nam, czego możemy żądać.
Wykluczenie na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 jest obowiązkowe w całości, natomiast wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 faklutatywne. Art. 25 ust. 1 mówi nam co możemy żądać od wykonawców (dokumenty i oświadczenia), ale nie ma tam wyrazu wymaga, tylko "może żądać". Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów jakie może żądać zamawiający doprecyzowuje nam, czego możemy żądać.
1
2016-08-08 06:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy