Forum


Powrót art. 24 ust. 1 pkt. 23 w nawiązaniu do art. 26 ust 11

MK

Marzena Krukowska

0

Jeżeli wykonawca w terminie trzech dni od przekazania informacji - zbiorcze nie przekaże mi oświadczenia-listy podmiotów to co wtedy. wzywam do uzupełnienia? jeśli tak to jaka jest zasadność wpisania przez ustawodawcę 3 dni?
Jeżeli wykonawca w terminie trzech dni od przekazania informacji - zbiorcze nie przekaże mi oświadczenia-listy podmiotów to co wtedy. wzywam do uzupełnienia? jeśli tak to jaka jest zasadność wpisania przez ustawodawcę 3 dni?
0
2016-08-08 06:41 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 890

Do uzupełnienia, a o zasadność to trzeba pytać autora ;)
Do uzupełnienia, a o zasadność to trzeba pytać autora ;)
1
2016-08-08 06:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy