Forum


Powrót Czy wzywać?

A.

Artur .....

2

Witam.

Przetarg nieograniczony poniżej progu.

Zamawiający zgodnie z siwz przed udzieleniem zamówienia miał wezwać wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1.

Oferta wykonawcy z najkorzystniejsza oferta zawiera już odpis KRS wystawiony 2 dni przed otwarciem.

Co powinno się zrobić?
Zgodnie z art. 26.2 wezwać do złożenia dokumentu?
Samemu pobrać z internetu nie wzywajac ?
Wezwać i oczekiwać pisma od wykonawcy żebym sam pobrał?
W ogóle nie wzywać bo jest w ofercie?

Pozdrawiam
Witam. Przetarg nieograniczony poniżej progu. Zamawiający zgodnie z siwz przed udzieleniem zamówienia miał wezwać wykonawcę do złożenia odpisu z właściwego rejestru na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1. Oferta wykonawcy z najkorzystniejsza oferta zawiera już odpis KRS wystawiony 2 dni przed otwarciem. Co powinno się zrobić? Zgodnie z art. 26.2 wezwać do złożenia dokumentu? Samemu pobrać z internetu nie wzywajac ? Wezwać i oczekiwać pisma od wykonawcy żebym sam pobrał? W ogóle nie wzywać bo jest w ofercie? Pozdrawiam
1
2017-12-07 13:55 0

R.

Robert .....

12

W ogóle nie wzywać bo jest w ofercie.
W ogóle nie wzywać bo jest w ofercie.
1
2017-12-07 14:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy