Forum


Powrót Zwłoka w podpianiu umowy

J.

Joanna .....

32

Wykonawca zwleka z podpisaniem umowy już tydzień. Raz mówił że odeśle ją pocztą a drugi że przywiezie osobiście. Podobno ma wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ale też go nie oddał bo mówił że dostarczy razem z umową. Dziś w rozmowie telefonicznej znowu coś kręcił bo podobno ma jakieś zastrzeżenia do umowy! A wcześniej ich nie miał! Co zrobić? Czy mogę unieważnić postępowanie? Z jakiego art. ? Bo chyba zmusić go do zawarcia umowy to nie mogę, prawda?
Wykonawca zwleka z podpisaniem umowy już tydzień. Raz mówił że odeśle ją pocztą a drugi że przywiezie osobiście. Podobno ma wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ale też go nie oddał bo mówił że dostarczy razem z umową. Dziś w rozmowie telefonicznej znowu coś kręcił bo podobno ma jakieś zastrzeżenia do umowy! A wcześniej ich nie miał! Co zrobić? Czy mogę unieważnić postępowanie? Z jakiego art. ? Bo chyba zmusić go do zawarcia umowy to nie mogę, prawda?
1
2017-12-07 17:42 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Po pierwsze trzeba mieć pewność że wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy Przez uchylenie się od zawarcia umowy należy rozumieć bezpodstawną odmowę jej zawarcia. Za odmowę podpisania umowy uznać można oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego ewentualnie takie działanie wykonawcy, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli wykonacwa rzeczywiście złożył. Dla jasności sytuacji i udokumentowania stanu faktycznego nie prowadzą rozmowy telefoniczne. Trzeba pisemne go wezwać (rozumiem że będzie to ponowne wezwanie) ze wskazaniem ostatecznej daty zawarcia umowy, której przekroczenie skutkowac będzie uzanieniem że wykonawca sie uchyla od zawarcia umowy Jesli było wadium to je straci. Oczywiście gre nie wchodzi dyskusja na temat merytorycznej tresci umowy .
Po pierwsze trzeba mieć pewność że wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy Przez uchylenie się od zawarcia umowy należy rozumieć bezpodstawną odmowę jej zawarcia. Za odmowę podpisania umowy uznać można oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego ewentualnie takie działanie wykonawcy, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli wykonacwa rzeczywiście złożył. Dla jasności sytuacji i udokumentowania stanu faktycznego nie prowadzą rozmowy telefoniczne. Trzeba pisemne go wezwać (rozumiem że będzie to ponowne wezwanie) ze wskazaniem ostatecznej daty zawarcia umowy, której przekroczenie skutkowac będzie uzanieniem że wykonawca sie uchyla od zawarcia umowy Jesli było wadium to je straci. Oczywiście gre nie wchodzi dyskusja na temat merytorycznej tresci umowy .
1
2017-12-08 06:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy