Forum


Powrót REGULAMIN ZP DO 30K EURO, A REGULAMIN CKPŚ.. DOFINANSOWANIA Z UE

G.

Gabriela .....

2

Mam zagwozdkę. Jak uwzględnić w regulaminie do 30k zapisy o tym że od 50 k zł do 30 k euro musimy stosować zasadę konkurencyjności?
Czy w ogóle dzielić procedury na do np 5 k zł, od 5 k do 50 k i od 50 k zł do 30 k euro czy wystarczy tylko do 5 k i potem od 5 k do 30 k euro?
Generalnie wszystkie te ponad 5 k chcemy robić przez zapytania ofertowe.. ale jak do tego się mają inne procedury? Jak to pominąć?
Mam zagwozdkę. Jak uwzględnić w regulaminie do 30k zapisy o tym że od 50 k zł do 30 k euro musimy stosować zasadę konkurencyjności? Czy w ogóle dzielić procedury na do np 5 k zł, od 5 k do 50 k i od 50 k zł do 30 k euro czy wystarczy tylko do 5 k i potem od 5 k do 30 k euro? Generalnie wszystkie te ponad 5 k chcemy robić przez zapytania ofertowe.. ale jak do tego się mają inne procedury? Jak to pominąć?
1
2017-12-08 15:42 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie da się pominąć jeżeli otrzymujecie środki z projektów unijnych. Ponieważ te wytyczne do projektów ulegają zmianie, można we własnym regulaminie dodać zapis, wskazujący, że w przypadku wydatków finansowanych ze środków unijnych będą stosowane zasady prowadzenia postępowań zgodnie z aktualnymi wytycznymi/dokumentami dla danego programu.
Nie da się pominąć jeżeli otrzymujecie środki z projektów unijnych. Ponieważ te wytyczne do projektów ulegają zmianie, można we własnym regulaminie dodać zapis, wskazujący, że w przypadku wydatków finansowanych ze środków unijnych będą stosowane zasady prowadzenia postępowań zgodnie z aktualnymi wytycznymi/dokumentami dla danego programu.
1
2017-12-11 06:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy