Forum


Powrót Termin składania ofert

H.

Hubert .....

20

Witam,
chciałbym zapytać o termin składania ofert w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust. 8. Zgodnie z art. 43 ust. 2 (...) termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Natomiast w przepisach przejściowych ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w art. 18 ust. 5 jest mowa o 40 dniach. Czy dobrze rozumiem, że do dnia 18 października 2018 r. termin składania ofert wynosi 40 dni, natomiast po tym terminie 35 dni ? Z góry dziękuję za pomoc.
Witam, chciałbym zapytać o termin składania ofert w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust. 8. Zgodnie z art. 43 ust. 2 (...) termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Natomiast w przepisach przejściowych ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w art. 18 ust. 5 jest mowa o 40 dniach. Czy dobrze rozumiem, że do dnia 18 października 2018 r. termin składania ofert wynosi 40 dni, natomiast po tym terminie 35 dni ? Z góry dziękuję za pomoc.
1
2016-08-08 09:12 0

J.

Jadwiga .....

0

Tak, dokładnie tak jest w przypadku przetargu nieograniczonego.
Tak, dokładnie tak jest w przypadku przetargu nieograniczonego.
1
2016-08-08 09:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy