Forum


Powrót czy można "zamienić" podmiot trzeci na inny?

B.

Beata .....

2

Witam. Mam takie pytanie: wykonawca wskazuje kilka podmiotów trzecich udostępniających specjalistyczne urządzenia techniczne wymagane w postępowaniu. Zamawiający bada tego wykonawcę - jego ofertę jako ofertę najkorzystniejszą i okazuje się, iż dysponowanie jednym z tych urządzeń przez podmiot trzeci nie jest bezpośrednie (umowa leasingu) występuje więc zamawiający o stosowne zgody (czy podmiot trzeci może dysponować rzeczywiście tym urządzeniem, bo tam w umowie są jakieś wyłączenia dzierżaw sprzętu itp.- mniejsza o to). W międzyczasie Wykonawca zamierza "wskazać - podstawić" nowy podmiot trzeci, który jest właścicielem takich samych (lub nawet lepszych) urządzeń. Czy zamawiający ma tym etapie może przyjąć takie dokumenty (tj. co prawda bada pierwotny podmiot trzeci, ale w tzw. międzyczasie wykonawca znajduje inny podmiot, z którym nie ma kłopotu by udostępnił mu to urządzenie?) Sprawa o tyle ważna, iż dysponowanie ww. urządzeniem było jednym z kryteriów oceny ofert i przy braku ww. urządzenia oferta klasuje się na niższej pozycji ...
Witam. Mam takie pytanie: wykonawca wskazuje kilka podmiotów trzecich udostępniających specjalistyczne urządzenia techniczne wymagane w postępowaniu. Zamawiający bada tego wykonawcę - jego ofertę jako ofertę najkorzystniejszą i okazuje się, iż dysponowanie jednym z tych urządzeń przez podmiot trzeci nie jest bezpośrednie (umowa leasingu) występuje więc zamawiający o stosowne zgody (czy podmiot trzeci może dysponować rzeczywiście tym urządzeniem, bo tam w umowie są jakieś wyłączenia dzierżaw sprzętu itp.- mniejsza o to). W międzyczasie Wykonawca zamierza "wskazać - podstawić" nowy podmiot trzeci, który jest właścicielem takich samych (lub nawet lepszych) urządzeń. Czy zamawiający ma tym etapie może przyjąć takie dokumenty (tj. co prawda bada pierwotny podmiot trzeci, ale w tzw. międzyczasie wykonawca znajduje inny podmiot, z którym nie ma kłopotu by udostępnił mu to urządzenie?) Sprawa o tyle ważna, iż dysponowanie ww. urządzeniem było jednym z kryteriów oceny ofert i przy braku ww. urządzenia oferta klasuje się na niższej pozycji ...
1
2017-12-11 19:24 0

K.

Karolina .....

72

Moim zdaniem nie może. Skoro posiadanie sprzętu było oceniane w ramach kryterium oceny ofert, to wykonawca nie może teraz przedstawić dokumentów, że ma ten sprzęt.
Moim zdaniem nie może. Skoro posiadanie sprzętu było oceniane w ramach kryterium oceny ofert, to wykonawca nie może teraz przedstawić dokumentów, że ma ten sprzęt.
1
2017-12-12 07:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy