Forum


Powrót Brak wymaganej informacji w ofecie

K.

Katarzyna .....

0

Witam,
Zgodnie z SIWZ wykonawca miał podać w ofercie okres gwarancji na wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji na wybrane pozycje był kryterium oceny. Wykonawca nie podał okresu gwarancji na jedną z pozycji przedmiotu zamówienia - nie było to kryterium oceny. Chciałam się upewnić, czy taka ofertę należy odrzucić?
Witam, Zgodnie z SIWZ wykonawca miał podać w ofercie okres gwarancji na wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji na wybrane pozycje był kryterium oceny. Wykonawca nie podał okresu gwarancji na jedną z pozycji przedmiotu zamówienia - nie było to kryterium oceny. Chciałam się upewnić, czy taka ofertę należy odrzucić?
1
2017-12-12 15:03 0

M.

Maria .....

59

a w SIWZ nie zapisała Pani, że jeżeli np. nie poda okresu gwarancji to przyjmuje się minimalną, a może można to potraktować jako inną omyłkę, jeżeli nie to do odrzucenia
a w SIWZ nie zapisała Pani, że jeżeli np. nie poda okresu gwarancji to przyjmuje się minimalną, a może można to potraktować jako inną omyłkę, jeżeli nie to do odrzucenia
1
2017-12-12 15:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy