Forum


Powrót Niedotrzymana maksymalna wartość sprzętu określona w SIWZ

K.

Katarzyna .....

0

Witam,
W SIWZ zawarto zapis: "Zamawiający zastrzega konieczność jednorazowej amortyzacji sprzętu .., tj. sprzęt musi mieć wartość jednostkową poniżej 3500 zł. " Dotyczy to m.in. laptopów objętych odwróconym VAT. Wykonawca przedstawił w ofercie sprzęt o wartości jednostkowej netto <3500 zł, natomiast po doliczeniu odwróconego VAT 23%, wartość jednostkowa przekracza 3500. Niestety zapis w SIWZ nie wskazuje wprost, czy to wartość netto, czy brutto, aczkolwiek do amortyzacji bierzemy w naszym przypadku wartość brutto. Czy ofertę można odrzucić jako niezgodną z SIWZ?
Witam, W SIWZ zawarto zapis: "Zamawiający zastrzega konieczność jednorazowej amortyzacji sprzętu .., tj. sprzęt musi mieć wartość jednostkową poniżej 3500 zł. " Dotyczy to m.in. laptopów objętych odwróconym VAT. Wykonawca przedstawił w ofercie sprzęt o wartości jednostkowej netto <3500 zł, natomiast po doliczeniu odwróconego VAT 23%, wartość jednostkowa przekracza 3500. Niestety zapis w SIWZ nie wskazuje wprost, czy to wartość netto, czy brutto, aczkolwiek do amortyzacji bierzemy w naszym przypadku wartość brutto. Czy ofertę można odrzucić jako niezgodną z SIWZ?
1
2017-12-12 15:57 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Problem był już na forum poruszany.
Odwrócony VAT i zastosowanie jest raczej jasne.
Moim zdaniem amortyzacja to sprawa Zamawiającego - księgowości i nie powinna mieć wpływu na prowadzenie postępowania. To samo dotyczy wskazywania maksymalnej ceny za jednostkę produktu - jeżeli już podajemy wartości w przetargu, to raczej wartość szacunkową zamówienia, nie cenę jednostkową (max) za pojedyncze produkty. Zamawiający podaje wysokość posiadanych środków. Jeżeli wykonawcy nie mieszczą się w cenie to unieważniamy postępowanie z braku środków. Nie odrzuca się oferty za to, że cena jest za wysoka.
Wg mnie nie ma podstaw do odrzucenia oferty. Ale być może ktoś z Forum podpowie inne rozwiązanie.
Problem był już na forum poruszany. Odwrócony VAT i zastosowanie jest raczej jasne. Moim zdaniem amortyzacja to sprawa Zamawiającego - księgowości i nie powinna mieć wpływu na prowadzenie postępowania. To samo dotyczy wskazywania maksymalnej ceny za jednostkę produktu - jeżeli już podajemy wartości w przetargu, to raczej wartość szacunkową zamówienia, nie cenę jednostkową (max) za pojedyncze produkty. Zamawiający podaje wysokość posiadanych środków. Jeżeli wykonawcy nie mieszczą się w cenie to unieważniamy postępowanie z braku środków. Nie odrzuca się oferty za to, że cena jest za wysoka. Wg mnie nie ma podstaw do odrzucenia oferty. Ale być może ktoś z Forum podpowie inne rozwiązanie.
1
2017-12-13 08:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy