Forum


Powrót r.n.c.

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Wykonawca na kompleksową dostawę gazu ziemnego podał cenę ofertową brutto ok. 83, 00 zł, podczas gdy szacunkowa wartość zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług wynosi ok. 138,00 zł. Średnia arytmetyczna też jest niższa niż 30% w stosunku do innych złożonych ofert. Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1) w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 lub śr. arytmetycznej wszystkich złożonych ofert (…), Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień o których mowa w art. 90 ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśniania.
I właśnie, jeśli chcę odstąpić od wzywania do wyjaśnienia rnc, czy w tym przypadku te okoliczność oczywiste wykazuję tylko w stosunku do szacowania, czy do średniej arytmetycznej też muszę się odnieść.
Wykonawca na kompleksową dostawę gazu ziemnego podał cenę ofertową brutto ok. 83, 00 zł, podczas gdy szacunkowa wartość zamówienia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług wynosi ok. 138,00 zł. Średnia arytmetyczna też jest niższa niż 30% w stosunku do innych złożonych ofert. Zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1) w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 lub śr. arytmetycznej wszystkich złożonych ofert (…), Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień o których mowa w art. 90 ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśniania. I właśnie, jeśli chcę odstąpić od wzywania do wyjaśnienia rnc, czy w tym przypadku te okoliczność oczywiste wykazuję tylko w stosunku do szacowania, czy do średniej arytmetycznej też muszę się odnieść.
1
2017-12-12 21:17 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Okoliczności uzasadniające odstąpienie od badania rnc muszą obejmować obie przesłanki obligatoryjnego sprawdzenia rnc. Jeśli np; różnica miedzy ceną oferty a średnia cen przekracza 30% i dzieje sie to dlatego że jedne z wykonawców pomylił sie i zaproponował bardzo wyska cenę to jest to sytuacja usprawiedliwiająca odstapienie badania w tej przesłance . Jesli jednak cena tej oferty jest również niższa o ponad 30% od wartości zamówienia (druga przesłanka)- to muszę w tym zakresie mimo wszystko badac rnc.
Okoliczności uzasadniające odstąpienie od badania rnc muszą obejmować obie przesłanki obligatoryjnego sprawdzenia rnc. Jeśli np; różnica miedzy ceną oferty a średnia cen przekracza 30% i dzieje sie to dlatego że jedne z wykonawców pomylił sie i zaproponował bardzo wyska cenę to jest to sytuacja usprawiedliwiająca odstapienie badania w tej przesłance . Jesli jednak cena tej oferty jest również niższa o ponad 30% od wartości zamówienia (druga przesłanka)- to muszę w tym zakresie mimo wszystko badac rnc.
1
2017-12-13 07:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy