Forum


Powrót Art. 22a ust. 4 Pzp - doświadczenie

S.

Sylwia .....

0

22a ust. 4. Ppz stanowi: \"W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane\".
Takie pytanie:
Czy samo doświadczenie, o którym jest mowa, jest doświadczeniem w rozumieniu nowego sformułowania „zdolności technicznej”? Jeśli tak to czy znaczyłoby to, że Wykonawca, który polega na doświadczeniu (zdolnościach technicznych) innych podmiotów nie będzie mógł sam wykonać zamówienia?
22a ust. 4. Ppz stanowi: \"W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane\". Takie pytanie: Czy samo doświadczenie, o którym jest mowa, jest doświadczeniem w rozumieniu nowego sformułowania „zdolności technicznej”? Jeśli tak to czy znaczyłoby to, że Wykonawca, który polega na doświadczeniu (zdolnościach technicznych) innych podmiotów nie będzie mógł sam wykonać zamówienia?
1
2016-08-08 10:28 0

J.

Jowita .....

0

Zdolność techniczna lub zawodowa to nic innego jak "po staremu" wiedza i doświadczenia, potencjał kadrowy i techniczny.
Art. 22a ust. 4 nareszcie wprost reguluje kwestie polegania na zdolnościach innych podmiotów. Teraz, jeżeli wykonawca powoła się na doświadczenie innego podmiotu oznaczać to będzie, że ten podmiot będzie musiał wziąć udział w realizacji zamówienia
Zdolność techniczna lub zawodowa to nic innego jak "po staremu" wiedza i doświadczenia, potencjał kadrowy i techniczny. Art. 22a ust. 4 nareszcie wprost reguluje kwestie polegania na zdolnościach innych podmiotów. Teraz, jeżeli wykonawca powoła się na doświadczenie innego podmiotu oznaczać to będzie, że ten podmiot będzie musiał wziąć udział w realizacji zamówienia
1
2016-08-08 11:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy