Forum


Powrót Oferta a wyjaśnienie ofwerty

W.

Włodzimierz .....

1

Wykonawca zażądał wglądu do ofert. Zamawiający przesłał mu oferty w formie skanów drogą elektroniczną.. Następnie ten sam wykonawca żąda przesłania skanu pisma wyjaśniającego jedną z treści ofert. Wyjaśnienie to dokonano na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Postępowanie jest przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Czy zamawiający powinien skan wyjaśnień udostępnić wykonawcy?, czy wyjaśnienie w takim przypadku jest częścią oferty?
Wykonawca zażądał wglądu do ofert. Zamawiający przesłał mu oferty w formie skanów drogą elektroniczną.. Następnie ten sam wykonawca żąda przesłania skanu pisma wyjaśniającego jedną z treści ofert. Wyjaśnienie to dokonano na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Postępowanie jest przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Czy zamawiający powinien skan wyjaśnień udostępnić wykonawcy?, czy wyjaśnienie w takim przypadku jest częścią oferty?
1
2017-12-13 22:45 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Dokumenty składane przez Wykonawców po otwarciu ofert np. wyjaśnienia, uzupełnienia itp. są udostępniane po wyborze oferty - są to załączniki do protokołu. Sprawdź art. 96 ustawy Pzp.
Dokumenty składane przez Wykonawców po otwarciu ofert np. wyjaśnienia, uzupełnienia itp. są udostępniane po wyborze oferty - są to załączniki do protokołu. Sprawdź art. 96 ustawy Pzp.
1
2017-12-14 07:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy