Forum


Powrót Rozporządzenie o dokumentach?

Aleksandra Łabuś

9

Czy w postępowaniach powyżej progu na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 22 ustawy(obligatoryjny) należy wzywać Wykonawcę( którego oferta została najwyżej oceniona) w trybie art. 26 ust.1 złożenia, oświadczenia o którym mowa w rozporządzeniu o rodzajach dokumentów paragraf 5 ust. 6, pomimo że treść oświadczenia zawarta jest w JEDZ.
Czy w postępowaniach powyżej progu na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 22 ustawy(obligatoryjny) należy wzywać Wykonawcę( którego oferta została najwyżej oceniona) w trybie art. 26 ust.1 złożenia, oświadczenia o którym mowa w rozporządzeniu o rodzajach dokumentów paragraf 5 ust. 6, pomimo że treść oświadczenia zawarta jest w JEDZ.
0
2016-08-08 10:36 0

A.

Aleksandra .....

0

Jakie dokumenty są wymagane od Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane po nowelizacji ustawy? czy jest już nowe Rozporządzenie z wykazem dokumentów, jakie może żądać od Wykonawcy Zamawiający?
Jakie dokumenty są wymagane od Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane po nowelizacji ustawy? czy jest już nowe Rozporządzenie z wykazem dokumentów, jakie może żądać od Wykonawcy Zamawiający?
1
2016-08-09 10:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy