Forum


Powrót ogłoszenie o zmianie umowy w DZUE

K.

Katarzyna .....

1

Witam,
Czy po aneksowaniu umowy w zakresie przesunięcia terminu ostatecznej dostawy , gdzie termin był określony w SIWZ i w umowie, teraz zmieniamy ten termin bo Wykonawca, z przyczyn przez siebie niezależnych nie dostarczy w terminie dostaw , zapisy o możliwości zmiany umowy w tym zakresie były zawarte w projekcie umowy- czy należy taką zmianę Umowy ogłosić w DZUE ????
Witam, Czy po aneksowaniu umowy w zakresie przesunięcia terminu ostatecznej dostawy , gdzie termin był określony w SIWZ i w umowie, teraz zmieniamy ten termin bo Wykonawca, z przyczyn przez siebie niezależnych nie dostarczy w terminie dostaw , zapisy o możliwości zmiany umowy w tym zakresie były zawarte w projekcie umowy- czy należy taką zmianę Umowy ogłosić w DZUE ????
1
2017-12-15 13:31 0

M.

Maria .....

59

zmiana terminu nie obliguje do publikowania ogłoszenia
zmiana terminu nie obliguje do publikowania ogłoszenia
1
2017-12-15 15:23 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy