Forum


Powrót Otwarcie koperty przed terminem otwarcia oferty

M.

Marzena .....

0

Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi ,że doszło do naruszenia zasady jawności art. 86 ust.1 . ustawy PZP.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych kosztów sporządzenia oferty. Czy powinno to być w formie faktury czy uzasadnienienie na piśmie i w jakim termine ?
Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi ,że doszło do naruszenia zasady jawności art. 86 ust.1 . ustawy PZP. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych kosztów sporządzenia oferty. Czy powinno to być w formie faktury czy uzasadnienienie na piśmie i w jakim termine ?
1
2017-12-18 06:24 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W pierwszej kolejności wykonawca pisemnie musi wystapic do zamawiającego z roszczeniem z podaniem kwoty wraz z uzasadnieniem wysokosci. Patrz wyrok KIO z 28 mar­ca 2011 r. (KIO 572/11)
W pierwszej kolejności wykonawca pisemnie musi wystapic do zamawiającego z roszczeniem z podaniem kwoty wraz z uzasadnieniem wysokosci. Patrz wyrok KIO z 28 mar­ca 2011 r. (KIO 572/11)
1
2017-12-18 09:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy