Forum


Powrót Skrócenie TSO do 15 dni (art. 43 ust. 2b pkt 2)

A.

Aleksandra .....

3

Szanowni Państwo. Musze ogłosić postępowanie na wycinkę drzew. Postepowanie jest jednym z kilku, które będą realizowane w ramach projektu dofinansowywanego z NFOŚiGW w roku 2018. Umowa na dofinansowanie została podpisana na końcu listopada br. Wycinka może być prowadzona WYŁACZNIE do końca lutego ( później następuje okres lęgowy ptaków). Bez wycinki nie ruszę z reszta postępowań. Czy uważacie Państwo, iż może to stanowić podstawę do skrócenia TSO? Czy stosowaliście już ten artkuł w praktyce?
Szanowni Państwo. Musze ogłosić postępowanie na wycinkę drzew. Postepowanie jest jednym z kilku, które będą realizowane w ramach projektu dofinansowywanego z NFOŚiGW w roku 2018. Umowa na dofinansowanie została podpisana na końcu listopada br. Wycinka może być prowadzona WYŁACZNIE do końca lutego ( później następuje okres lęgowy ptaków). Bez wycinki nie ruszę z reszta postępowań. Czy uważacie Państwo, iż może to stanowić podstawę do skrócenia TSO? Czy stosowaliście już ten artkuł w praktyce?
1
2017-12-19 09:50 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 439

Argumenty przedstawione przez Pania przekonywują mnie iz w omawianym przypadku wystepuje mozliwość skrócenia terminu składania ofert Zastosowanie przepisu który daje taka możliwość tj art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp wymaga wystapienie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. jednocześnie skrócenie TSO nie jest uzależnione od tego, czy pilna potrzeba wynikała z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a także od tego, czy zaistnienie pilnej potrzeby można było przewidzieć. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji Pzp napisano nawet że pilna potrzeba może wynikac z błędów ludzkich
Argumenty przedstawione przez Pania przekonywują mnie iz w omawianym przypadku wystepuje mozliwość skrócenia terminu składania ofert Zastosowanie przepisu który daje taka możliwość tj art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp wymaga wystapienie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia. jednocześnie skrócenie TSO nie jest uzależnione od tego, czy pilna potrzeba wynikała z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a także od tego, czy zaistnienie pilnej potrzeby można było przewidzieć. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji Pzp napisano nawet że pilna potrzeba może wynikac z błędów ludzkich
1
2017-12-19 15:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy