Forum


Powrót przedłużenie okresu ważności wadium

D.

Dagmara .....

1

wykonawca wydłużył termin związania ofertą oraz złożył aneks do gwarancji, tyle tylko, że termin ważności gwarancji został zmieniony na 13.02.2017 r. zamiast na 13.02.2018 r., a drugi wykonawca przedstawił aneks , z którego po zmianie treści wykreślono wszystkie zapisy dotyczące kwoty wadium jego zapłaty oraz podstawy do wypłaty wadium, czy można wezwać wykonawców do złożenia poprawionych aneksów, czy należy odrzucić ze względu na brak wydłużenia okresu mimo złożonego oświadczenia, że wydłużają?
proszę o pomoc
wykonawca wydłużył termin związania ofertą oraz złożył aneks do gwarancji, tyle tylko, że termin ważności gwarancji został zmieniony na 13.02.2017 r. zamiast na 13.02.2018 r., a drugi wykonawca przedstawił aneks , z którego po zmianie treści wykreślono wszystkie zapisy dotyczące kwoty wadium jego zapłaty oraz podstawy do wypłaty wadium, czy można wezwać wykonawców do złożenia poprawionych aneksów, czy należy odrzucić ze względu na brak wydłużenia okresu mimo złożonego oświadczenia, że wydłużają? proszę o pomoc
1
2017-12-19 10:36 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

wadium absolutnie nie podlega uzupełnieniu.
wadium absolutnie nie podlega uzupełnieniu.
1
2017-12-19 10:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy