Forum


Powrót przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty

A.

Agnieszka .....

1

dokonałam wyboru oferty po czym w związku z upływającym terminem związania ofertą poprosiłam wykonawców o przedłużenie terminu a najkorzystniejszego o przedłużenie ważności wadium
3 wykonawców (w tym najkorzystniejszy) przesłali zgody i wadium a jeden wykonawca niestety nie przysłał
czy muszę teraz tego jednego wykluczyć, mimo że jest już po wyborze, po upływie terminu na wniesienie odwołania i mogłabym umowę zawrzeć?
dokonałam wyboru oferty po czym w związku z upływającym terminem związania ofertą poprosiłam wykonawców o przedłużenie terminu a najkorzystniejszego o przedłużenie ważności wadium 3 wykonawców (w tym najkorzystniejszy) przesłali zgody i wadium a jeden wykonawca niestety nie przysłał czy muszę teraz tego jednego wykluczyć, mimo że jest już po wyborze, po upływie terminu na wniesienie odwołania i mogłabym umowę zawrzeć?
1
2017-12-19 11:51 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 978

Przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej to obowiązek wniesienia nowego wadium lub przedłużenia dotyczy tylko wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - art. 85 ust. 4 Pzp
Przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej to obowiązek wniesienia nowego wadium lub przedłużenia dotyczy tylko wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - art. 85 ust. 4 Pzp
1
2017-12-19 12:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy