Forum


Powrót Kryteria oceny ofert - roboty budowlane

A.

Agnieszka .....

0

Witam wszystkich i proszę o pomoc :)
Przygotowuję przetarg na roboty budowlane. Jednym z kryteriów oceny ofert ma być doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownik budowy). Im więcej robotami kierował o określonej wartości tym więcej punktów. Mam jedynie problem jak to zweryfikować. Wykonawca w formularzu oferty poda ilość robót w których osoba była kierownikiem budowy, poda takie dane jak: nazwa i lokalizacja budowy, opis i zakres wykonywanych robót, wartość robót, nazwa wykonawcy i nazwa zamawiającego(inwestora). Wykonawca może w formularzu napisać wszystko aby uzyskać najwyższą ilość punktów. Czy mogę to doświadczenie jakoś dodatkowo zweryfikować? Proszę o pomoc. Pierwszy raz robię roboty budowlane
Witam wszystkich i proszę o pomoc :) Przygotowuję przetarg na roboty budowlane. Jednym z kryteriów oceny ofert ma być doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownik budowy). Im więcej robotami kierował o określonej wartości tym więcej punktów. Mam jedynie problem jak to zweryfikować. Wykonawca w formularzu oferty poda ilość robót w których osoba była kierownikiem budowy, poda takie dane jak: nazwa i lokalizacja budowy, opis i zakres wykonywanych robót, wartość robót, nazwa wykonawcy i nazwa zamawiającego(inwestora). Wykonawca może w formularzu napisać wszystko aby uzyskać najwyższą ilość punktów. Czy mogę to doświadczenie jakoś dodatkowo zweryfikować? Proszę o pomoc. Pierwszy raz robię roboty budowlane
1
2017-12-19 14:39 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Kryteria oceny ofert można weryfikować dodatkowo przedkładanymi dokumentami, próbkami. W przypadku dołączanych dokumentów może jednak być problem - poświadczenie czy referencje wystawione przez inwestora musiały by zawierać wszystkie wymagane przez Ciebie informacje - w tym kto był kierownikiem budowy. Jeżeli będą niekompletne - dokument jest nieuzupełniany i utrata punktów. Ale można wymagać dok. na potwierdzenie informacji umieszczonej w tabeli.
Kryteria oceny ofert można weryfikować dodatkowo przedkładanymi dokumentami, próbkami. W przypadku dołączanych dokumentów może jednak być problem - poświadczenie czy referencje wystawione przez inwestora musiały by zawierać wszystkie wymagane przez Ciebie informacje - w tym kto był kierownikiem budowy. Jeżeli będą niekompletne - dokument jest nieuzupełniany i utrata punktów. Ale można wymagać dok. na potwierdzenie informacji umieszczonej w tabeli.
1
2017-12-20 08:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy