Forum


Powrót Wprowadzenie podwykonawcy mimo wcześniejszego braku deklaracji

J.

Joanna .....

32

Czy, jeśli w ofercie a później w zawartej umowie, nie było mowy o wprowadzeniu do wykonywania usługi podwykonawcy, a teraz wykonawca oznajmia, że skoro na etapie prowadzenia postępowania dopuściliśmy możliwość powierzenia prac osobie trzeciej, to takowego wprowadza, to jest to prawidłowe? Mam obawy, że nie, bo nawet w zawieranej umowie wyrzuciliśmy zapisy dotyczące podwykonawców a zachowaliśmy kary, które możemy naliczyć jeśli taki pojawi się podczas realizacji usługi. Jak to ugryźć?
Czy, jeśli w ofercie a później w zawartej umowie, nie było mowy o wprowadzeniu do wykonywania usługi podwykonawcy, a teraz wykonawca oznajmia, że skoro na etapie prowadzenia postępowania dopuściliśmy możliwość powierzenia prac osobie trzeciej, to takowego wprowadza, to jest to prawidłowe? Mam obawy, że nie, bo nawet w zawieranej umowie wyrzuciliśmy zapisy dotyczące podwykonawców a zachowaliśmy kary, które możemy naliczyć jeśli taki pojawi się podczas realizacji usługi. Jak to ugryźć?
1
2017-12-20 07:49 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 254

Jeśli nie zastrzeżono osobistego wykonania jakiegoś elementu to całkowicie dopuszczalne jest wprowadzenie podwykonawcy w zasadzie na każdym etapie.
Technicznie wyrzucenie z umowy zapisów o podwykonawcach nie powinno się odbyć, ale skoro skoro stanowił on wzór to w tej sytuacji po prostu zasadnym jest przywrócenie tych ustaleń. Zwłaszcza, że zapisy dokumentacji przetargowej obowiązują nadal.
Jeśli nie zastrzeżono osobistego wykonania jakiegoś elementu to całkowicie dopuszczalne jest wprowadzenie podwykonawcy w zasadzie na każdym etapie. Technicznie wyrzucenie z umowy zapisów o podwykonawcach nie powinno się odbyć, ale skoro skoro stanowił on wzór to w tej sytuacji po prostu zasadnym jest przywrócenie tych ustaleń. Zwłaszcza, że zapisy dokumentacji przetargowej obowiązują nadal.
1
2017-12-20 08:05 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy