Forum


Powrót grupa kapitałowa

H.

Hanna .....

0

We wzorze siwz rozdział VI pkt 6 jest mowa o złożeniu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3. Gdzie jest źródło tego terminu ? Czy w postępowaniach powyżej progów unijnych przygotowywać wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej i załączać do siwz ?
We wzorze siwz rozdział VI pkt 6 jest mowa o złożeniu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3. Gdzie jest źródło tego terminu ? Czy w postępowaniach powyżej progów unijnych przygotowywać wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej i załączać do siwz ?
1
2016-08-09 08:51 0

J.

Jowita .....

0

Art. 86 ust. 3 mówi o niezwłocznym terminie zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
Ja zamierzam wraz z tą informacją zamieszczać na stronie internetowej oświadczenie o grupie kapitałowej, przypominając jednocześnie wykonawcom o konieczności złożenia go w 3 dniowym terminie
Art. 86 ust. 3 mówi o niezwłocznym terminie zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Ja zamierzam wraz z tą informacją zamieszczać na stronie internetowej oświadczenie o grupie kapitałowej, przypominając jednocześnie wykonawcom o konieczności złożenia go w 3 dniowym terminie
1
2016-08-09 09:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy