Forum


Powrót Wezwanie do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny

K.

Katarzyna .....

26

W przetargu nieograniczonym oferty złożyło 3 Wykonawców z czego dwóch Wykonawców zaoferowało cenę, która jest niższe o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania (...), czy w związku z tym do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących wyliczenia ceny, powinnam wezwać Wykonawcę, którego oferta został oceniona jako najkorzystniejsza i nie podlega wykluczeniu, czy muszę wezwać obu Wykonawców???
W przetargu nieograniczonym oferty złożyło 3 Wykonawców z czego dwóch Wykonawców zaoferowało cenę, która jest niższe o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania (...), czy w związku z tym do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących wyliczenia ceny, powinnam wezwać Wykonawcę, którego oferta został oceniona jako najkorzystniejsza i nie podlega wykluczeniu, czy muszę wezwać obu Wykonawców???
1
2017-12-29 13:44 0

K.

Katarzyna .....

1

a czy to jest procedura odwrócona z art. 24 aa? jeśli nie to najpierw badasz ( art. 82-89) i oceniasz oferty (art. 90-91) a później 1 wzywasz o dokumenty żeby sprawdzić warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia ( art. 22-28 )
a czy to jest procedura odwrócona z art. 24 aa? jeśli nie to najpierw badasz ( art. 82-89) i oceniasz oferty (art. 90-91) a później 1 wzywasz o dokumenty żeby sprawdzić warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia ( art. 22-28 )
1
2017-12-29 14:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy