Forum


Powrót czy to jest zamówienie sektorowe - co grozi za udzielenie zamówienia w trybie klasycznym zamiast sektorowym ...

B.

Beata .....

4

Mam pytanie - spółka komunalna ale nie pwik otrzymała (tu niestety nie wiem na jakiej podstawie) zadanie zbudowania sieci kanalizacyjnej plus dotacja. Koleżanka przeprowadziła postępowanie klasyczne, a nie sektorowe. Czy w związku z tym "coś jej grozi"? Nie znam szczegółów tego przekazania zadania, bo spółka zajmowała się wcześniej innymi zadaniami, aż tu nagle .. (nie orientuje się czy to było jakieś połączenie czy cos w tym stylu spółek, czy aport składników jedynie i zmiana zakresu działalności, czy przejecie zorganizowanej części p-stwa -ale nie wiem czy to ważne). czy jeśli nie skorzysta zamawiający z zamówienia sektorowego a przeprowadzi klasyczne postępowanie - przetarg nieograniczony, to czy coś mu za to grozi? Jest tutaj dotacja i w różne strony sprawdzający przerabiają to postępowanie ... tzw. "mielą". Nie znalazłam nic szczególnego na ten temat ....
Mam pytanie - spółka komunalna ale nie pwik otrzymała (tu niestety nie wiem na jakiej podstawie) zadanie zbudowania sieci kanalizacyjnej plus dotacja. Koleżanka przeprowadziła postępowanie klasyczne, a nie sektorowe. Czy w związku z tym "coś jej grozi"? Nie znam szczegółów tego przekazania zadania, bo spółka zajmowała się wcześniej innymi zadaniami, aż tu nagle .. (nie orientuje się czy to było jakieś połączenie czy cos w tym stylu spółek, czy aport składników jedynie i zmiana zakresu działalności, czy przejecie zorganizowanej części p-stwa -ale nie wiem czy to ważne). czy jeśli nie skorzysta zamawiający z zamówienia sektorowego a przeprowadzi klasyczne postępowanie - przetarg nieograniczony, to czy coś mu za to grozi? Jest tutaj dotacja i w różne strony sprawdzający przerabiają to postępowanie ... tzw. "mielą". Nie znalazłam nic szczególnego na ten temat ....
1
2018-01-02 16:51 0

K.

Karolina .....

86

Oto co znalazłam:
*Z raportu kontroli przeprowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych w
zakresie publikacji ogłoszeń w postępowaniach wynika m.in., że
zamawiający sektorowi nie powinni udzielać zamówień w sposób
„klasyczny”. Nie zmienia tego fakt, że procedury klasyczne są bardziej
rygorystyczne niże sektorowe. *

W toku kontroli UZP ustalił, że zarówno status zamawiającego jak i
przedmiot udzielanego zamówienia świadczyły o tym, że zamawiający miał
obowiązek stosować w postępowaniu przepisy właściwe dla zamówień
sektorowych.

Tymczasem, jak przyznał sam zamawiający, skorzystał on „z klasycznych”
rozwiązań, które są bardziej rygorystyczne niż przepisy „sektorowe”. To
w jego ocenia uprawniało do zastosowania takich regulacji.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ kotrolujący. Stwierdził, że
ustawa Pzp nie pozostawia zamawiającemu swobody wyboru, z jakiego modelu
udzielenia zamówienia chce skorzystać, cyt.: „(…) usunięto (z ustawy Pzp
– przyp. red.) zatem wątpliwości zamawiających dotyczące podstawy
prawnej ciążącego na nich obowiązku stosowania ustawy Pzp i
wyeliminowano sytuacje, w których jeden i ten sam podmiot zobowiązany
był do stosowania ustawy Pzp w oparciu o różne przepisy ustawy.
Reasumując stwierdzić należy, że zamawiający jako podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp do udzielenia przedmiotowego zamówienia
jest zobowiązany stosować przepisy Rozdziału 5 (Zamówienia Sektorowe)
Działu III (Przepisy szczególne) ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp”.

Jednocześnie UZP uznał, że „zamawiający publikując w Dzienniku Urzędowym
UE ogłoszenie o zamówieniu na wzorze formularza stanowiącego załącznik
nr II do ww. rozporządzenia wykonawczego zamiast na obowiązującym go
wzorze formularza stanowiącego załącznik nr V do przedmiotowego
rozporządzenia wykonawczego, naruszył art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w zw. z
przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986”.

/Źródło: Informator UZP 3/2017/
Oto co znalazłam: *Z raportu kontroli przeprowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych w zakresie publikacji ogłoszeń w postępowaniach wynika m.in., że zamawiający sektorowi nie powinni udzielać zamówień w sposób „klasyczny”. Nie zmienia tego fakt, że procedury klasyczne są bardziej rygorystyczne niże sektorowe. * W toku kontroli UZP ustalił, że zarówno status zamawiającego jak i przedmiot udzielanego zamówienia świadczyły o tym, że zamawiający miał obowiązek stosować w postępowaniu przepisy właściwe dla zamówień sektorowych. Tymczasem, jak przyznał sam zamawiający, skorzystał on „z klasycznych” rozwiązań, które są bardziej rygorystyczne niż przepisy „sektorowe”. To w jego ocenia uprawniało do zastosowania takich regulacji. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ kotrolujący. Stwierdził, że ustawa Pzp nie pozostawia zamawiającemu swobody wyboru, z jakiego modelu udzielenia zamówienia chce skorzystać, cyt.: „(…) usunięto (z ustawy Pzp – przyp. red.) zatem wątpliwości zamawiających dotyczące podstawy prawnej ciążącego na nich obowiązku stosowania ustawy Pzp i wyeliminowano sytuacje, w których jeden i ten sam podmiot zobowiązany był do stosowania ustawy Pzp w oparciu o różne przepisy ustawy. Reasumując stwierdzić należy, że zamawiający jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp do udzielenia przedmiotowego zamówienia jest zobowiązany stosować przepisy Rozdziału 5 (Zamówienia Sektorowe) Działu III (Przepisy szczególne) ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp”. Jednocześnie UZP uznał, że „zamawiający publikując w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o zamówieniu na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr II do ww. rozporządzenia wykonawczego zamiast na obowiązującym go wzorze formularza stanowiącego załącznik nr V do przedmiotowego rozporządzenia wykonawczego, naruszył art. 11 ust. 7 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986”. /Źródło: Informator UZP 3/2017/
1
2018-01-03 08:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy