Forum


Powrót Odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, czy art. 89 ust. 1 pkt 8) – jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów?

A.

Anna .....

Fachowiec 116

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej. Zamawiający m.in. wymagał aby Wykonawca składając ofertę na odpowiednie części zamówienia podał w formularzu cenowym (było wykropkowane) w części dotyczącej cen za usługi dystrybucyjne dla obszaru jakiego ODDZIAŁU zastosowane będą stawki opłat dystrybucyjnych. Podaliśmy Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) do którego podłączone są obiekty Zamawiającego i obszary działania. Napisaliśmy we wzorze umowy, że rozliczenie za dystrybucję będzie na pods. taryfy OSD i zatwierdzonej przez Prezesa URE. I jeden z wykonawców wpisał obszar oddziału i podał stawki opłat sieciowych dla obszaru innego (wpisał stawki z taryfy Prezesa URE dla innego obszaru), zamiast właściwego obszaru działania, do którego podłączone są obiekty zamawiającego.
Ponadto Wykonawca oświadczył że posiada umowę z OSD na świadczenie usług dystrybucji
Wyjaśniałam na pods. 87 ust. 1 i wykonawca napisał, że się pomylił.
Należy odrzucić ofertę na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, czy art. 89 ust. 1 pkt 8) – jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Bardziej przemawia mi pkt 2) treść nie odpowiada SIWZ, bo na pkt 8) - jakie odrębne przepisy-prawo energetyczne? bo w taryfie podane są obszary działania poszczególnych oddziałów?
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej. Zamawiający m.in. wymagał aby Wykonawca składając ofertę na odpowiednie części zamówienia podał w formularzu cenowym (było wykropkowane) w części dotyczącej cen za usługi dystrybucyjne dla obszaru jakiego ODDZIAŁU zastosowane będą stawki opłat dystrybucyjnych. Podaliśmy Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) do którego podłączone są obiekty Zamawiającego i obszary działania. Napisaliśmy we wzorze umowy, że rozliczenie za dystrybucję będzie na pods. taryfy OSD i zatwierdzonej przez Prezesa URE. I jeden z wykonawców wpisał obszar oddziału i podał stawki opłat sieciowych dla obszaru innego (wpisał stawki z taryfy Prezesa URE dla innego obszaru), zamiast właściwego obszaru działania, do którego podłączone są obiekty zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadczył że posiada umowę z OSD na świadczenie usług dystrybucji Wyjaśniałam na pods. 87 ust. 1 i wykonawca napisał, że się pomylił. Należy odrzucić ofertę na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, czy art. 89 ust. 1 pkt 8) – jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Bardziej przemawia mi pkt 2) treść nie odpowiada SIWZ, bo na pkt 8) - jakie odrębne przepisy-prawo energetyczne? bo w taryfie podane są obszary działania poszczególnych oddziałów?
1
2018-01-02 18:30 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli pomyłka jest niepoprawialna (może tak tutaj być) to z 2)
Jeżeli pomyłka jest niepoprawialna (może tak tutaj być) to z 2)
1
2018-01-03 12:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy