Forum


Powrót Rozwiązanie umowy z Wykonawce nie z jego winy.

R.

Radosław .....

1

Witam wszystkich w nowym roku.
Bardzo proszę o radę w poniższym temacie:
Mam podpisaną umowę na roboty budowlane z Wykonawcą dotyczące budowy zjazdu z drogi krajowej. W trakcie relacji inwestycji wygasła zgoda GDDKiA na wykonanie wjazdu co powoduje konieczność i wystąpienie o wydanie nowej decyzji i wstrzymanie dotychczasowych robót.
W związku z tym Wykonawca wystąpił do nas o przedłużenie terminu realizacji inwestycji z powodu wady dokumentacji uniemożliwiającej jej kontynuowanie.
Zarząd mojej firmy podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą a następnie po uzyskaniu kolejnej decyzji ogłoszenie nowego przetargu.
Bardzo proszę o pomoc na jakiej podstawie prawnej mogę rozwiązać trwającą umowę z dotychczasowym Wykonawcą. Oczywiście jesteśmy gotowi pokryć dotychczasowe poniesione przez Wykonawcę wydatki. Nadmienię również, iż umowa kończy się z dniem 04.01.2018 roku oraz w umowie nie ma zapisów przewidujących rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w opisanym wyżej przypadku. Mamy tylko zapisy mówiące o rozwiązaniu umowy kiedy następuje zwłoka w wykonaniu robót budowanych ponad 14 dni (ale w tym przypadku jest to wina Wykonawcy i obciąża się go karami) - ta przesłanka nie występuje w tym przypadku.

Podsumowując chcę rozwiązać umowę nie z winy Wykonawcy tylko z powodu wady dokumentacji projektowej. Pytanie jak to zrobić (podstawia prawna?)
Za pomoc z góry bardzo dziękuję
Witam wszystkich w nowym roku. Bardzo proszę o radę w poniższym temacie: Mam podpisaną umowę na roboty budowlane z Wykonawcą dotyczące budowy zjazdu z drogi krajowej. W trakcie relacji inwestycji wygasła zgoda GDDKiA na wykonanie wjazdu co powoduje konieczność i wystąpienie o wydanie nowej decyzji i wstrzymanie dotychczasowych robót. W związku z tym Wykonawca wystąpił do nas o przedłużenie terminu realizacji inwestycji z powodu wady dokumentacji uniemożliwiającej jej kontynuowanie. Zarząd mojej firmy podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą a następnie po uzyskaniu kolejnej decyzji ogłoszenie nowego przetargu. Bardzo proszę o pomoc na jakiej podstawie prawnej mogę rozwiązać trwającą umowę z dotychczasowym Wykonawcą. Oczywiście jesteśmy gotowi pokryć dotychczasowe poniesione przez Wykonawcę wydatki. Nadmienię również, iż umowa kończy się z dniem 04.01.2018 roku oraz w umowie nie ma zapisów przewidujących rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w opisanym wyżej przypadku. Mamy tylko zapisy mówiące o rozwiązaniu umowy kiedy następuje zwłoka w wykonaniu robót budowanych ponad 14 dni (ale w tym przypadku jest to wina Wykonawcy i obciąża się go karami) - ta przesłanka nie występuje w tym przypadku. Podsumowując chcę rozwiązać umowę nie z winy Wykonawcy tylko z powodu wady dokumentacji projektowej. Pytanie jak to zrobić (podstawia prawna?) Za pomoc z góry bardzo dziękuję
1
2018-01-03 12:48 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Pozostaje chyba wyłącznie rozwiązanie umowy (a przez rozwiązanie umowy rozumieć należy dobrowolne porozumienie obu stron). Dyskusyjna jest oczywiście możliwość takiego rozwiązania, skoro nie zostało ono przewidziane w umowie. Osobiście stoję na stanowisku, że instytucja rozwiązania umowy nie powinna mieć miejsca w umowach zawartych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Dodam również, że stanowisko zarządu wydaje się błędne - sugerowałbym zmierzać w kierunku realizacji umowy, ponieważ zamówienie i tak trzeba zrealizować, ale określając nowy termin jej wykonania (na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp - jeżeli ustawowe przesłanki dokonania zmiany mogą być spełnione).
Pozostaje chyba wyłącznie rozwiązanie umowy (a przez rozwiązanie umowy rozumieć należy dobrowolne porozumienie obu stron). Dyskusyjna jest oczywiście możliwość takiego rozwiązania, skoro nie zostało ono przewidziane w umowie. Osobiście stoję na stanowisku, że instytucja rozwiązania umowy nie powinna mieć miejsca w umowach zawartych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Dodam również, że stanowisko zarządu wydaje się błędne - sugerowałbym zmierzać w kierunku realizacji umowy, ponieważ zamówienie i tak trzeba zrealizować, ale określając nowy termin jej wykonania (na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp - jeżeli ustawowe przesłanki dokonania zmiany mogą być spełnione).
1
2018-01-03 22:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy