Forum


Powrót Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przy dostawach/usługach poniżej 30.000 Euro.

P.

Piotr .....

6

Czy po dokonaniu rozeznania rynku, wyłączając stosowanie ustawy Pzp (4 pkt. 8 ustawy), zamawiający musi poinformować wszystkich wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu lub odrzuceniu? podając jednocześnie pozostałe firmy z ich ofertami?
Czy po dokonaniu rozeznania rynku, wyłączając stosowanie ustawy Pzp (4 pkt. 8 ustawy), zamawiający musi poinformować wszystkich wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu lub odrzuceniu? podając jednocześnie pozostałe firmy z ich ofertami?
1
2018-01-03 20:43 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 449

Nie musi, brak jest wprost przepisu ktory by taki obowiązek tworzył dla zamówien poniżej progu bagatelności.
Ja jednak zgodnie z zasadami transparentności i jawności wydatkowania środków publicznych zawsze na własnej stronie internetowej informuje o wynikach postepowania Skutkuje to również wzrostem zaufania wykonawców wobec działań zamawiającego.
Nie musi, brak jest wprost przepisu ktory by taki obowiązek tworzył dla zamówien poniżej progu bagatelności. Ja jednak zgodnie z zasadami transparentności i jawności wydatkowania środków publicznych zawsze na własnej stronie internetowej informuje o wynikach postepowania Skutkuje to również wzrostem zaufania wykonawców wobec działań zamawiającego.
1
2018-01-04 06:47 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy