Forum


Powrót Jak zbadać rażąco niską cenę...?

J.

Joanna .....

10

Wykonawca w przetargu nieogr. na jedno z zadań złożył ofertę w cenie 9000,00 netto/9000,00 brutto- jest zwolniony z podatku. Muszę rozważyć rażąco niską cenę bo jego cena jest o ponad 30% niższa od naszej wart. szacunkowej brutto i o ponad 30% niższa od wart. brutto średniej arytm. wszystkich złożonych ofert. Czy podczas rozpatrywania sprawy muszę się odnosić do wart. brutto gdy on jest z podatku zwolniony (to ma istotny wpływ, bo naliczyliśmy 23% podatek)?
Wykonawca w przetargu nieogr. na jedno z zadań złożył ofertę w cenie 9000,00 netto/9000,00 brutto- jest zwolniony z podatku. Muszę rozważyć rażąco niską cenę bo jego cena jest o ponad 30% niższa od naszej wart. szacunkowej brutto i o ponad 30% niższa od wart. brutto średniej arytm. wszystkich złożonych ofert. Czy podczas rozpatrywania sprawy muszę się odnosić do wart. brutto gdy on jest z podatku zwolniony (to ma istotny wpływ, bo naliczyliśmy 23% podatek)?
1
2018-01-04 10:45 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Powinno porównywać się kwotę brutto z brutto, ale nie wiem jak państwo w SIWZ określiliście sposób obliczania ceny, bo nie można oceniać ofert z różnymi stawkami vat. Państwo naliczyliście 23% vat a ktoś wpisał zwolniony?
Powinno porównywać się kwotę brutto z brutto, ale nie wiem jak państwo w SIWZ określiliście sposób obliczania ceny, bo nie można oceniać ofert z różnymi stawkami vat. Państwo naliczyliście 23% vat a ktoś wpisał zwolniony?
1
2018-01-04 11:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy