Forum


Powrót kryterium oceny ofert - ocena innego materiału

K.

Karolina .....

0

Czy jako kryterium oceny ofert można wprowadzić zastosowanie innego materiału w stosunku do przewidzianego w projekcie (instalacja c.o. z tworzywa w projekcie, instalacja ze stali zaciskowej dodatkowo punktowana)?
Czy jako kryterium oceny ofert można wprowadzić zastosowanie innego materiału w stosunku do przewidzianego w projekcie (instalacja c.o. z tworzywa w projekcie, instalacja ze stali zaciskowej dodatkowo punktowana)?
1
2018-01-05 09:12 0

A.

Agnieszka .....

0

Można, pod warunkiem że kryterium jest niedyskryminujące dla innych wykonawców oraz jest związane z przedmiotem zamówienia. My tak robimy np.; w postępowaniach na dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu medycznego w specyfikacji technicznej opisujemy parametry i Wykonawca ma się określić czy oferuje parametry punktowane czy też nie.
Można, pod warunkiem że kryterium jest niedyskryminujące dla innych wykonawców oraz jest związane z przedmiotem zamówienia. My tak robimy np.; w postępowaniach na dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu medycznego w specyfikacji technicznej opisujemy parametry i Wykonawca ma się określić czy oferuje parametry punktowane czy też nie.
1
2018-01-05 09:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy