Forum


Powrót JEDZ Konsorcjum

A.

Aleksandra .....

3

Czy JEDZ partnera może zostać podpisany tylko przez Lidera.
Do oferty załączone pełnomocnictwo szczegółowe dla Lidera, w którym wymienione zostało m.in. podpisywanie wszelkich oświadczeń w imieniu Partnera.
Czy literalnie na podstawie art. 25a ust. 6 - uznać, że JEDZA (oświadczenia) podpisać musi każdy z nich osobno?
Czy JEDZ partnera może zostać podpisany tylko przez Lidera. Do oferty załączone pełnomocnictwo szczegółowe dla Lidera, w którym wymienione zostało m.in. podpisywanie wszelkich oświadczeń w imieniu Partnera. Czy literalnie na podstawie art. 25a ust. 6 - uznać, że JEDZA (oświadczenia) podpisać musi każdy z nich osobno?
1
2018-01-11 09:24 0

M.

Marta .....

27

Jeżeli pełnomocnictwo jest osobowe - partner dał pełnomocnictwo osobie - przedstawicielowi lidera, to JEDZ za partnera mógł podpisać umocowany, w tym przypadku przedstawiciel lidera. Jednak, takie pełnomocnictwo nie zwalnia z obowiązku złożenia JEDZa dla każdego partnera konsorcjum oddzielnie.
Nie znam prawnych uregulowań dotyczących wystawiania pełnomocnictwa na instytucje. Moim zadaniem jest to mocno kontrowersyjne. Można uznać, ze pełnomocnictwo wystawione na instytucje jest prawidłowe w przypadku, gdy z jego treści wynika kto jest umocowany do składania oświadczeń woli.
Jeżeli pełnomocnictwo jest osobowe - partner dał pełnomocnictwo osobie - przedstawicielowi lidera, to JEDZ za partnera mógł podpisać umocowany, w tym przypadku przedstawiciel lidera. Jednak, takie pełnomocnictwo nie zwalnia z obowiązku złożenia JEDZa dla każdego partnera konsorcjum oddzielnie. Nie znam prawnych uregulowań dotyczących wystawiania pełnomocnictwa na instytucje. Moim zadaniem jest to mocno kontrowersyjne. Można uznać, ze pełnomocnictwo wystawione na instytucje jest prawidłowe w przypadku, gdy z jego treści wynika kto jest umocowany do składania oświadczeń woli.
1
2018-01-11 09:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy