Forum


Powrót tajemnica przedsiębiorstwa

A.

Anna .....

Fachowiec 132

Wykonawca złożył ofertę, gdzie w tabeli wykaz wykonanych dostaw wpisał najważniejsze dostawy i poniżej tej tabeli wypisał dowody (Faktura nr ...., faktura nr ..., faktura nr ....) i napisał przy nich "nie udostępniać" i zakreślił zakreślaczem. To samo zrobił też na załączonych fakturach. Czy to jest tajemnica przedsiębiorstwa? Zawarta w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy mam go wezwać do wyjaśnienia na podst. 87 ust. 1 ustawy Pzp i wyjaśnić jaki charakter maja zastrzeżone informacje (czy on w ogóle je zastrzegł wykaz dostaw i i faktury, albo same faktury?) Czy zapytać się go wprost, czy on zastrzega te informacje, jeśli tak to zapytać się jaki charakter maja zastrzeżone informacje - techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą? jakie działania podjął celem zachowania poufności, i jaka wartość przedstawiają dla wykonawcy
Wykonawca złożył ofertę, gdzie w tabeli wykaz wykonanych dostaw wpisał najważniejsze dostawy i poniżej tej tabeli wypisał dowody (Faktura nr ...., faktura nr ..., faktura nr ....) i napisał przy nich "nie udostępniać" i zakreślił zakreślaczem. To samo zrobił też na załączonych fakturach. Czy to jest tajemnica przedsiębiorstwa? Zawarta w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy mam go wezwać do wyjaśnienia na podst. 87 ust. 1 ustawy Pzp i wyjaśnić jaki charakter maja zastrzeżone informacje (czy on w ogóle je zastrzegł wykaz dostaw i i faktury, albo same faktury?) Czy zapytać się go wprost, czy on zastrzega te informacje, jeśli tak to zapytać się jaki charakter maja zastrzeżone informacje - techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą? jakie działania podjął celem zachowania poufności, i jaka wartość przedstawiają dla wykonawcy
0
2016-08-09 20:44 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert udowodnić, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jak rozumiem - tego nie uczynił. Zakreślił tylko pewne informacje i napisał: nie udostępniać. Jeśli tak, to w takim razie należy go poinformować o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wskazać termin, od którego oferta będzie udostępniania w całości (zostanie odtajniona).
Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert udowodnić, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jak rozumiem - tego nie uczynił. Zakreślił tylko pewne informacje i napisał: nie udostępniać. Jeśli tak, to w takim razie należy go poinformować o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wskazać termin, od którego oferta będzie udostępniania w całości (zostanie odtajniona).
1
2016-08-10 05:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy