Forum


Powrót obowiązkowa wizja lokalna

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Czy można zażądać od Wykonawcy , aby wizja lokalna była obowiązkowa przed złożeniem oferty na robotę budowlaną? Pytanie jest czysto hipotetyczne, bo na pewno zgodzicie się ze mną, że nie można takiego zapisu ująć w SIWZ, ponieważ nie każdy może przyjechać, a mimo że nie będzie na wizji i złoży ofertę to nić mu nie mogę zrobić, nie odrzucę oferty
Czy można zażądać od Wykonawcy , aby wizja lokalna była obowiązkowa przed złożeniem oferty na robotę budowlaną? Pytanie jest czysto hipotetyczne, bo na pewno zgodzicie się ze mną, że nie można takiego zapisu ująć w SIWZ, ponieważ nie każdy może przyjechać, a mimo że nie będzie na wizji i złoży ofertę to nić mu nie mogę zrobić, nie odrzucę oferty
1
2018-01-16 19:55 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Instyucja wizji lokalnej wskazana w Pzp w mej ocenie dotyczy przypadku w którym z przyczyn obiektywnych wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów jest warunkiem niezbędnym do złożenia prawidłowej oferty Przepis ten ma służyć zamawiającemu do wyznaczenia dłuższego terminu, który pozwoli wykonawcom w całości spełnić oczekiwania zamawiającego wyszczególnione w siwz. Jednak brak udziału wykonawcy w wizji lokalnej lub jej pobieżny charakter nie mogą stanowić dla niego negatywnej konsekwencji, poza tą że jest duże ryzyko że oferta może być wadliwa.
Instyucja wizji lokalnej wskazana w Pzp w mej ocenie dotyczy przypadku w którym z przyczyn obiektywnych wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów jest warunkiem niezbędnym do złożenia prawidłowej oferty Przepis ten ma służyć zamawiającemu do wyznaczenia dłuższego terminu, który pozwoli wykonawcom w całości spełnić oczekiwania zamawiającego wyszczególnione w siwz. Jednak brak udziału wykonawcy w wizji lokalnej lub jej pobieżny charakter nie mogą stanowić dla niego negatywnej konsekwencji, poza tą że jest duże ryzyko że oferta może być wadliwa.
1
2018-01-17 07:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy