Forum


Powrót JEDZ do poprawienia czy wyjaśnienia

M.

Malwina .....

24

Wykonawca w JEDZ nie podał na jaką część składa ofertę oraz nie zaznaczył jednej z tak lub nie przy jednej z obowiązkowych przesłanek w zakresie braku podstaw do wykluczenia czy w takim razie wzywam wykonawcę do uzupełnienia JEDZ, czy też wyjaśnienia JEDZ ?
Wykonawca w JEDZ nie podał na jaką część składa ofertę oraz nie zaznaczył jednej z tak lub nie przy jednej z obowiązkowych przesłanek w zakresie braku podstaw do wykluczenia czy w takim razie wzywam wykonawcę do uzupełnienia JEDZ, czy też wyjaśnienia JEDZ ?
1
2018-01-17 10:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

poprawienia lub uzupełnienia
poprawienia lub uzupełnienia
1
2018-01-17 10:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy