Forum


Powrót ELEKTRONIZACJA

A.

Anna .....

34

Kto był ostatnio na szkoleniu z Apex dotyczącym elektronizacji ? Wiecie coś o platformie czy będzie do października? czy załatwiacie sobie już dostęp do innej platformy w związku z tym, że JEDZ ma być elektronicznie wysyłane ?
Kto był ostatnio na szkoleniu z Apex dotyczącym elektronizacji ? Wiecie coś o platformie czy będzie do października? czy załatwiacie sobie już dostęp do innej platformy w związku z tym, że JEDZ ma być elektronicznie wysyłane ?
1
2018-01-17 11:44 0

J.

Joanna .....

1

Byłam na szkoleniu w grudniu. Nie ma żadnych konkretów i mało prawdopodobnym wydaje się, aby zdążyli do października, o kwietniu nie wspominając.
Czytając par. 7 ust. 2 Rozporządzenia z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, rozumiem, że od kwietnia obowiązuje nie tylko elektroniczny JEDZ, ale również oświadczenie w postępowaniu poniżej progów unijnych.

"2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 17 października 2018 r., przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r."
Byłam na szkoleniu w grudniu. Nie ma żadnych konkretów i mało prawdopodobnym wydaje się, aby zdążyli do października, o kwietniu nie wspominając. Czytając par. 7 ust. 2 Rozporządzenia z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, rozumiem, że od kwietnia obowiązuje nie tylko elektroniczny JEDZ, ale również oświadczenie w postępowaniu poniżej progów unijnych. "2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 17 października 2018 r., przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r."
1
2018-01-17 12:48 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy