Forum


Powrót prupa kapitałowa a wykluczenie wykonawcy

M.

Maria .....

59

wykonawcy są powiązani osobowo, mają w wspólkach swoje udziały. Prezes jeden spółki ma 60 % udziałów w danej spólce i w innej 19 %. Obydwie spółki złożyły oferty w postępowaniu. Twierdzą że są niezależnymi podmiotami, działają w warunkach konkurencji. Czy taka sytuacja kwalifikuje się do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23
wykonawcy są powiązani osobowo, mają w wspólkach swoje udziały. Prezes jeden spółki ma 60 % udziałów w danej spólce i w innej 19 %. Obydwie spółki złożyły oferty w postępowaniu. Twierdzą że są niezależnymi podmiotami, działają w warunkach konkurencji. Czy taka sytuacja kwalifikuje się do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23
1
2018-01-17 14:38 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

a oświadczenie o GK złożyli, bo ja miałam sytuację, że 2 spółki chyba z o.o. mięli tych samych prezesów i wice, tylko zamiennie i zarząd spółki. Ale jeden złożył oświadczenie, a drugi nie. I ja go wykluczyłam na pods. art. 24 ust. 1 pkt 17 o nieuczciwej konkurencji
a oświadczenie o GK złożyli, bo ja miałam sytuację, że 2 spółki chyba z o.o. mięli tych samych prezesów i wice, tylko zamiennie i zarząd spółki. Ale jeden złożył oświadczenie, a drugi nie. I ja go wykluczyłam na pods. art. 24 ust. 1 pkt 17 o nieuczciwej konkurencji
1
2018-01-17 22:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy