Forum


Powrót wymóg załaczenia kart katalowych do oferty

M.

Maria .....

59

projektant w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 23 w pkt 2.1.- Wyposażenie i umeblowanie ruchome, będącej częścią SIWZ, zawarł zapis „W celu potwierdzenia, parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, należy do oferty dołączyć opisy w formie papierowej tj. osobne karty katalogowe na każdy z elementów proponowanego wyposażenia, umeblowania oraz elementy wystroju. Karty katalogowe powinny być sporządzone minimum w formacie A4 i w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry techniczno – użytkowe są zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w specyfikacji technicznej tj. muszą zawierać nazwę np. mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia pozwalające zweryfikować czy proponowane wyposażenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spełniają wymagania Zamawiającego”. Takiego wymogu nie zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu. IZ twierdzi, że jt. niesponość dokumentów, grozi korektą finasnową. Może ktos miał taką sytuację i wie jak się bronić.
projektant w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 23 w pkt 2.1.- Wyposażenie i umeblowanie ruchome, będącej częścią SIWZ, zawarł zapis „W celu potwierdzenia, parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, należy do oferty dołączyć opisy w formie papierowej tj. osobne karty katalogowe na każdy z elementów proponowanego wyposażenia, umeblowania oraz elementy wystroju. Karty katalogowe powinny być sporządzone minimum w formacie A4 i w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry techniczno – użytkowe są zgodne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w specyfikacji technicznej tj. muszą zawierać nazwę np. mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia pozwalające zweryfikować czy proponowane wyposażenie, umeblowanie oraz elementy wystroju spełniają wymagania Zamawiającego”. Takiego wymogu nie zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu. IZ twierdzi, że jt. niesponość dokumentów, grozi korektą finasnową. Może ktos miał taką sytuację i wie jak się bronić.
1
2018-01-17 14:44 1

P.

Piotr .....

Fachowiec 253

Przyjąłbym linię obrony opartą na tym, że i tak każdy Wykonawca w pierwszej kolejności zapoznaje się z ogłoszeniem w którym brak wymogu nie mógł zniechęcić od złożenia oferty. Dopiero zapoznanie się z pełną treścią SIWZ i załączników pozwoliło Wykonawcy realnie ocenić możliwość złożenia oferty. Brak zatem ograniczenia konkurencji.
Sytuacją odmienną i znacznie "gorszą" jest zamieszczanie dodatkowego dokumentu, warunku, oboszczenia, z pomienięciem go w SIWZ - wówczas Wykonawca po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia mógł zrezygnować ze złożenia oferty.
Przyjąłbym linię obrony opartą na tym, że i tak każdy Wykonawca w pierwszej kolejności zapoznaje się z ogłoszeniem w którym brak wymogu nie mógł zniechęcić od złożenia oferty. Dopiero zapoznanie się z pełną treścią SIWZ i załączników pozwoliło Wykonawcy realnie ocenić możliwość złożenia oferty. Brak zatem ograniczenia konkurencji. Sytuacją odmienną i znacznie "gorszą" jest zamieszczanie dodatkowego dokumentu, warunku, oboszczenia, z pomienięciem go w SIWZ - wówczas Wykonawca po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia mógł zrezygnować ze złożenia oferty.
1
2018-01-23 12:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy