Forum


Powrót wartość zamówienia w protokole z postępowania DRUK ZP-PN

J.

Justyna .....

5

wartość zamówienia została ustalona w marcu 2016 r., jednakże w takcie pytań od Wykonawców trzeba było zmienić przedmiar, co wiązało się ze zmianą kosztorysu inwestorskiego( zmiana lipiec 2016 r). Zatem którą wartość wpisać w protokole z postępowania (jak również w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia) tą pierwszą z marca czy po zmianie z lipca?
wartość zamówienia została ustalona w marcu 2016 r., jednakże w takcie pytań od Wykonawców trzeba było zmienić przedmiar, co wiązało się ze zmianą kosztorysu inwestorskiego( zmiana lipiec 2016 r). Zatem którą wartość wpisać w protokole z postępowania (jak również w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia) tą pierwszą z marca czy po zmianie z lipca?
1
2016-08-10 06:39 0

J.

Jowita .....

0

Oszacowana wartość zamówienia determinuje sposób udzielenia zamówienia i stąd szacuje się ją przed wszczęciem postępowania. Dlatego uważam, że nawet jeżeli została ona zmieniona w trakcie postępowania, to powinno się wpisać w protokole tę pierwotną, na której się bazowało.
Oszacowana wartość zamówienia determinuje sposób udzielenia zamówienia i stąd szacuje się ją przed wszczęciem postępowania. Dlatego uważam, że nawet jeżeli została ona zmieniona w trakcie postępowania, to powinno się wpisać w protokole tę pierwotną, na której się bazowało.
1
2016-08-10 07:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy